MA Counselling and Psychotherapy - Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;
 • Το μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στη Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, που παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
 • Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 • Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στους σημαντικότερους επαγγελματικούς συλλόγους: Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συβουλευτικής και Βρετανική Ένωση Ένωση Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP).
 • Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και της Βρετανικής Ένωσης Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP).
 • Εκπαίδευση στο συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, την πιο σύγχρονη τάση στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που συνδυάζει ποικιλία τεχνικών (προσωποκεντρική, γνωσιακή, ψυχοδυναμική, Gestalt,υπαρξιακή προσέγγιση) και δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης ευρύτερου πλαισίου κλινικών περιστατικών.
 • Υποχρεωτική εποπτευόμενη κλινική πρακτική (τουλάχιστον 150 ώρες) σε συνεργαζόμενα κλινικά πλαίσια του Κολλεγίου (Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Φορείς, Κέντρα, Δομές, Μονάδες Ψυχικής Υγείας κ.α.).
 • Δυνατότητα προσφοράς εθελοντικής εργασίας στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Κολλεγίου, με στόχο την προσφορά κοινωνικού έργου και την εξάσκηση στην αντιμετώπιση πραγματικών περιστατικών.
 • Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους.

Περιγραφή

Το MA Counselling and Psychotherapy αποτελεί το μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κρατικό Βρετανικό πανεπιστήμιο.

Πρόκειται για πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης, με σκοπό τη κατάρτιση των φοιτητών, ώστε αυτοί ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να ασκήσουν με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο το επάγγελμα του συμβούλου ή / και του ψυχοθεραπευτή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευθούν στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Παρέχει εκπαίδευση στο συνθετικό μοντέλο που αποτελεί την πιο σύγχρονη τάση στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, συνδυάζοντας τεχνικές και θεωρίες διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων (π.χ. προσωποκεντρική, γνωσιακή, ψυχοδυναμική, gestalt, υπαρξιακή προσέγγιση), λόγω του ότι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι και είναι δύσκολο και κριτικά ριψοκίνδυνο να ερμηνεύεται η συμπεριφορά τους βάσει μόνον μίας θεωρίας.

Το μοντέλο θεραπευτικής τεχνικής που διδάσκεται στο πρόγραμμα είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Egan, με προσανατολισμό στην επίλυση θεμάτων.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να:

 • εκπαιδεύσει θεωρητικά και πρακτικά στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με τρόπο κατάλληλο για την ασφαλή, δεοντολογική και αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή
 • δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να εγγραφούν σε αρμόδιους συλλόγους επαγγελματιών (π.χ. BACP, ΕΕΣ)
 • δώσει την ευκαιρία για ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική εξέλιξη.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τα κριτήρια πιστοποίησης προγραμμάτων του Βρετανικού Συλλόγου Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP). Αυτό σημαίνει πως κάθε απόφοιτος είναι σε θέση να αιτηθεί ατομικά την ένταξή του στον σύλλογο.

Διάρκεια: 2-3 έτη

Γλώσσα: Ελληνικά

 • Προσωπική Ανάπτυξη
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση
 • Δεξιότητες
 • Σύνθεση θεωριών
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Πρακτική εφαρμογή Δεξιοτήτων και Θεωρητικών Προσεγγίσεων
 • Διπλωματική πτυχιακή εργασία

Προυποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών Ανθρωπιστικών - Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (στις προαναφερόμενες ή συναφείς ειδικότητες)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.metropolitan.edu.gr/el/metaptyxiaka-masters/sxoli-antrwpistikwn-epistimwn/ma-counselling-and-psychotherapy

Συνοπτικές Πληροφορίες

Ημ. Έναρξης 12-02-2016 12:00 am
Θέσεις Χωρίς περιορισμό
Κόστος Συμμετοχής -
Φορέας Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Εάν σας άρεσε το θέμα, μοιραστείτε το!

Σεμινάρια Ψυχολογίας

Εγγραφή στο Newsletter

15νθημερο Newsletter για να λαμβάνετε στο mail σας τα νέα άρθρα, αλλά και ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια, βιβλία ψυχολογίας, θέσεις εργασίας κ.α.