Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

(4 ετήσιοι κύκλοι)
Έναρξη Σεπτέμβριος 2016

1. Θεματολογία Ατομικής Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (2016-2017): (Υπόκειται σε
αλλαγές)

Οδηγεί στο European Certificate of Psychotherapy (ECP) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, Βιέννη.
Το κέντρο είναι European Association of Psychotherapy Training Institute (EAPTI).

 • Εισαγωγή στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και τεχνική
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας του ψυχοθεραπευτή
 • Συνειδητότητα του θεραπευτή - Συνειδητότητα του πελάτη
 • Ανάλυση του Χαρακτήρα
 • Χαρακτήρας και στάση σώματος
 • Χαρακτήρας και διάγνωση: ψυχαναγκαστικός, υστερικός και παθητικός- θηλυκός χαρακτήρας
 • Εξάσκηση στην ατομική ψυχοθεραπεία

Προαιρετικά για όσους ήδη τα έχουν διδαχθεί αλλά υποχρεωτικά για όσους δεν τα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών
(Παρασκευή/Σάββατο):

Θέματα ψυχοπαθολογίας όπως:

 • Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Κατηγορίες και Προσεγγίσεις
 • Άξονας Ι: Αγχώδεις Διαταραχές και Διαταραχές Διάθεσης
 • Άξονας ΙΙ: Διαταραχές Δομής Προσωπικότητας
 • Διάγνωση & Θεραπεία διαταραχών Άξονα ΙΙ: (Παρανοειδής, Σχιζοειδής κα)
 • Διάγνωση & Θεραπεία διαταραχών Άξονα ΙΙ: (Αντικοινωνικός, ναρκισσιστικός, κα)
 • Διάγνωση & Θεραπεία διαταραχών Άξονα ΙΙ: (Αποφυγής, εξαρτημένου, ψυχαναγκαστικού, κα)

2. Δουλεύοντας με Γονείς και Εφήβους

Απευθύνεται σε αποφοίτους συμβουλευτικής, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, κοινωνικούς λειτουργούς, σχολών κοινωνικών επιστημών.

 • Οδηγεί στο European Certificate of Psychotherapy (ECP) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, Βιέννη.
 • Το κέντρο είναι European Association of Psychotherapy Training Institute (EAPTI).

Περιλαμβάνει τα θέματα (υπόκειται σε αλλαγές):

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές Ενηλίκων
 • Η λειτουργία της Ομάδας
 • Δομή και λειτουργία της Οικογένειας
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις
 • Βιωματικές Ασκήσεις για Γονείς
 • Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Οικογένεια
 • Το περιεχόμενο και περιβάλλον : Θεραπεία παιδιού και εφήβου
 • Ο Ρόλος της Οικογένειας και της Κοινωνίας
 • Διαχείριση περιστατικού και θεραπεία εφήβων, και των οικογενειών τους
 • Απώλεια και πένθος
 • Θέματα Ψυχικής Υγείας (ψυχοπαθολογία), αναπτυξιακές διαταραχές
 • Θέματα που έρχονται από γονείς, και εφήβους
 • Ανήλικη παραβατικότητα/κακοποίηση , εκφοβισμός
 • Προφύλαξη του παιδιού: κώδικας δεοντολογίας και σχετικά θέματα

3. Ετήσια εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
από τον τετραετή κύκλο εκπαίδευσης

 • Οδηγεί στο European Certificate of Psychotherapy (ECP) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, Βιέννη.
 • Το κέντρο είναι European Association of Psychotherapy Training Institute (EAPTI).

Περιλαμβάνει (υπόκειται σε αλλαγές):

Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους

 • Ορισμός, στόχοι και εύρος της Βραχείας Συνθετικής Θεραπείας Ζεύγους (ΒΣΘΖ)
 • Ορια της ΒΣΘΖ
 • Μια συνθετική προσέγγιση για ΒΣΘΖ
 • Αξιολόγηση και ορισμός προβλήματος
 • Το συμβόλαιο στη ΒΣΘΖ
 • Πλαίσιο και αξίες στη ΒΣΘΖ
 • Αποτελεσματική επίλυση προβλήματος και σύγκρουσης
 • Προσωπική επαφή, σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση
 • Θέματα φροντίδας του άλλου
 • Ολοκλήρωση της θεραπείας
 • Δεοντολογία
 • Περιστατικά
 • Εποπτεία στη ΒΣΘΖ

Σεξουαλικότητα και Βραχεία Συνθετική Θεραπεία

 • Σεξουαλικό Σενάριο
 • Ψυχο-Σεξουαλική ανάπτυξη
 • Σεξουαλικό ένστικτο: Επιθυμία – Απόλαυση – Σαγήνη
 • Σεξουαλικότητα και Σώμα
 • Προβλήματα γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία
 • Επιλογή συντρόφου και σεξουαλική εγγύτητα
 • Σεξουαλικά ζητήματα στο ζευγάρι
 • Σεξουαλικός Προσανατολισμός
 • Ανδρική και Γυναικεία Ταυτότητα
 • Τραύμα - Ντροπή - Ενοχή
 • Ερωτευμένοι με τον Έρωτα κ.α.

Πένθος και Απώλεια

4. Η Συνθετική Θεραπεία στη Πράξη:

 • Γκεσταλτ
 • Θεραπεία μέσω Τέχνης
 • Προσωποκεντρική
 • Ψυχοσύνθεση

Εισηγητές (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Αναγνώστου Γιάννα, Ph.D. cand., S. Freud University, ΜΑ.,BA., (Middlesex University, London, UK), ECP, ECIP, εκπαιδεύτρια (SQA), επόπτρια (COSCA)
 • Ασημάκης, Πάνος, Ph.D., Fellow, (EAIP), επόπτης COSCA, ECP. ECIP, τέως πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής
 • Γιαννακοπούλου Λένα, ΒΑ. Μ.Ed., υποψ., (ΕΑΠ), PGD, (Middlesex University), ECP, Σωματική-Συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, Σχέσεις και Επικοινωνία στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γονέων: Θεωρία και Πράξη, με τον Σπύρο Παπατριανταφύλλου
 • Γιουρούκου Σοφία, BSc.,(Πανεπιστήμιο Αθηνών), ψυχολόγος,ECP, Συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, μετεκπαίδευση στις εξαρτήσεις και στην ψυχική λειτουργία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο 18 Ανω
 • Δουρδούμα Άννα, Ph.D., (S. Freud University, Βιέννη), ΜSc, BSc., ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια
 • Κανατά Τζούλια, ψυχολόγος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ECP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια μέσω τέχνης
 • Καραπαναγιώτης, Στέφανος, Σπουδές Κοινωνιολογίας και Εγκληματολογίας, (Πάντειο Πανεπιστήμιο), ΜΑ, (Middlesex University), ECP, Συνθετικός ψυχοθεραπευτής,
 • Λεκανίδου Μελίνα, MSc, Liverpool University, ECIP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια
 • Παπαϊωάννου Ιωάννα, BA., (Middlesex University), ECP, ECIP, Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις Βιωματικές Τεχνικές Συμβουλευτικής και Τεχνικές Προσωπικής Ανάπτυξης (SQA), Διαχείριση του Στρες στο χώρο Εργασίας (εισαγωγή στο ΔΑΗ – Chopra/Simon) (επιμέλεια και κεφάλαιο), εκπαιδεύτρια, επόπτρια (COSCA)
 • Παπατριανταφύλλου Σπύρος, Μ.Ed.,BA., (ΕΑΠ), ΜΑ.,(Middlesex University) ECP, εκπαιδευτής, επόπτης, Σχέσεις και Επικοινωνία στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γονέων: Θεωρία και Πράξη, με την Λένα Γιαννακοπούλου
 • ECIP European Certificate for Integrative Psychotherapy, (European Association for Integrative Psychotherapy)
 • ECP European Certificate for Psychotherapy, (European Association for Psychotherapy)
 • SQA Scottish Qualifications Authority

Δίδακτρα (υπόκεινται σε αλλαγές) r.18.06.2016

1. Όλες οι μακροχρόνιες μεταπτυχιακές ετήσιες εκπαιδεύσεις στη
Συνθετική Ψυχοθεραπεία (ECP)

 • 14 δεκάωρες συναντήσεις από Σεπτέμβριο 2016 έως Ιούνιο 2017: 2200,00 €
 • Περιλαμβάνει τα βασικά βιβλία

Σε όλα τα σεμινάρια παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δυνατότητα άτοκων δόσεων με συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες

Για προεξοφλήσεις των μακροχρόνιων σεμιναρίων έως 15 Ιουλίου 2016 παρέχεται έκπτωση 20%.

Για προεξοφλήσεις των μακροχρόνιων σεμιναρίων έως 19 Αυγούστου 2016 παρέχεται έκπτωση 15%.

Για προεξοφλήσεις των μακροχρόνιων σεμιναρίων έως την έναρξη του προγράμματος παρέχεται έκπτωση 10%.

Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Τηρείται προτεραιότητα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με προκαταβολή 200,00 €

Δεν συμπεριλαμβάνονται:

1. Ατομική ή ομαδική θεραπεία όπου απαιτείται.

2. Ατομική ή ομαδική εποπτεία όπου απαιτείται.

3. Έξοδα εγγραφής στους αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους και έξοδα έγκρισης πτυχιακών εργασιών.

4. Με την εγγραφή του στο Κέντρο ο υποψήφιος αποδέχεται τον κανονισμό του κέντρου ότι δηλαδή δεν παρακολουθεί εκτός άλλο πρόγραμμα (βιωματικό ή θεωρητικό, βραχύβιο ή μακροχρόνιο).
Δείτε στο www.asimakisbooks.gr σχετική βιβλιογραφία

Συνοπτικές Πληροφορίες

Ημ. Έναρξης 28-09-2016 12:00 am
Ημ. Λήξης 29-06-2017 12:00 am
Θέσεις Χωρίς περιορισμό
Cut off date 31-03-2017 12:00 am
Κόστος Συμμετοχής 2,200 €
Φορέας Athens Synthesis Center
Εάν σας άρεσε το θέμα, μοιραστείτε το!

Σεμινάρια Ψυχολογίας

Εγγραφή στο Newsletter

15νθημερο Newsletter για να λαμβάνετε στο mail σας τα νέα άρθρα, αλλά και ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια, βιβλία ψυχολογίας, θέσεις εργασίας κ.α.