Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

(4 ετήσιοι κύκλοι)
Έναρξη Σεπτέμβριος 2016

1. Θεματολογία Ατομικής Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (2016-2017): (Υπόκειται σε
αλλαγές)

Οδηγεί στο European Certificate of Psychotherapy (ECP) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, Βιέννη.
Το κέντρο είναι European Association of Psychotherapy Training Institute (EAPTI).

 • Εισαγωγή στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και τεχνική
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας του ψυχοθεραπευτή
 • Συνειδητότητα του θεραπευτή - Συνειδητότητα του πελάτη
 • Ανάλυση του Χαρακτήρα
 • Χαρακτήρας και στάση σώματος
 • Χαρακτήρας και διάγνωση: ψυχαναγκαστικός, υστερικός και παθητικός- θηλυκός χαρακτήρας
 • Εξάσκηση στην ατομική ψυχοθεραπεία

Προαιρετικά για όσους ήδη τα έχουν διδαχθεί αλλά υποχρεωτικά για όσους δεν τα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών
(Παρασκευή/Σάββατο):

Θέματα ψυχοπαθολογίας όπως:

 • Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Κατηγορίες και Προσεγγίσεις
 • Άξονας Ι: Αγχώδεις Διαταραχές και Διαταραχές Διάθεσης
 • Άξονας ΙΙ: Διαταραχές Δομής Προσωπικότητας
 • Διάγνωση & Θεραπεία διαταραχών Άξονα ΙΙ: (Παρανοειδής, Σχιζοειδής κα)
 • Διάγνωση & Θεραπεία διαταραχών Άξονα ΙΙ: (Αντικοινωνικός, ναρκισσιστικός, κα)
 • Διάγνωση & Θεραπεία διαταραχών Άξονα ΙΙ: (Αποφυγής, εξαρτημένου, ψυχαναγκαστικού, κα)

2. Δουλεύοντας με Γονείς και Εφήβους

Απευθύνεται σε αποφοίτους συμβουλευτικής, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, κοινωνικούς λειτουργούς, σχολών κοινωνικών επιστημών.

 • Οδηγεί στο European Certificate of Psychotherapy (ECP) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, Βιέννη.
 • Το κέντρο είναι European Association of Psychotherapy Training Institute (EAPTI).

Περιλαμβάνει τα θέματα (υπόκειται σε αλλαγές):

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές Ενηλίκων
 • Η λειτουργία της Ομάδας
 • Δομή και λειτουργία της Οικογένειας
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις
 • Βιωματικές Ασκήσεις για Γονείς
 • Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Οικογένεια
 • Το περιεχόμενο και περιβάλλον : Θεραπεία παιδιού και εφήβου
 • Ο Ρόλος της Οικογένειας και της Κοινωνίας
 • Διαχείριση περιστατικού και θεραπεία εφήβων, και των οικογενειών τους
 • Απώλεια και πένθος
 • Θέματα Ψυχικής Υγείας (ψυχοπαθολογία), αναπτυξιακές διαταραχές
 • Θέματα που έρχονται από γονείς, και εφήβους
 • Ανήλικη παραβατικότητα/κακοποίηση , εκφοβισμός
 • Προφύλαξη του παιδιού: κώδικας δεοντολογίας και σχετικά θέματα

3. Ετήσια εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
από τον τετραετή κύκλο εκπαίδευσης

 • Οδηγεί στο European Certificate of Psychotherapy (ECP) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, Βιέννη.
 • Το κέντρο είναι European Association of Psychotherapy Training Institute (EAPTI).

Περιλαμβάνει (υπόκειται σε αλλαγές):

Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους

 • Ορισμός, στόχοι και εύρος της Βραχείας Συνθετικής Θεραπείας Ζεύγους (ΒΣΘΖ)
 • Ορια της ΒΣΘΖ
 • Μια συνθετική προσέγγιση για ΒΣΘΖ
 • Αξιολόγηση και ορισμός προβλήματος
 • Το συμβόλαιο στη ΒΣΘΖ
 • Πλαίσιο και αξίες στη ΒΣΘΖ
 • Αποτελεσματική επίλυση προβλήματος και σύγκρουσης
 • Προσωπική επαφή, σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση
 • Θέματα φροντίδας του άλλου
 • Ολοκλήρωση της θεραπείας
 • Δεοντολογία
 • Περιστατικά
 • Εποπτεία στη ΒΣΘΖ

Σεξουαλικότητα και Βραχεία Συνθετική Θεραπεία

 • Σεξουαλικό Σενάριο
 • Ψυχο-Σεξουαλική ανάπτυξη
 • Σεξουαλικό ένστικτο: Επιθυμία – Απόλαυση – Σαγήνη
 • Σεξουαλικότητα και Σώμα
 • Προβλήματα γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία
 • Επιλογή συντρόφου και σεξουαλική εγγύτητα
 • Σεξουαλικά ζητήματα στο ζευγάρι
 • Σεξουαλικός Προσανατολισμός
 • Ανδρική και Γυναικεία Ταυτότητα
 • Τραύμα - Ντροπή - Ενοχή
 • Ερωτευμένοι με τον Έρωτα κ.α.

Πένθος και Απώλεια

4. Η Συνθετική Θεραπεία στη Πράξη:

 • Γκεσταλτ
 • Θεραπεία μέσω Τέχνης
 • Προσωποκεντρική
 • Ψυχοσύνθεση

Εισηγητές (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Αναγνώστου Γιάννα, Ph.D. cand., S. Freud University, ΜΑ.,BA., (Middlesex University, London, UK), ECP, ECIP, εκπαιδεύτρια (SQA), επόπτρια (COSCA)
 • Ασημάκης, Πάνος, Ph.D., Fellow, (EAIP), επόπτης COSCA, ECP. ECIP, τέως πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής
 • Γιαννακοπούλου Λένα, ΒΑ. Μ.Ed., υποψ., (ΕΑΠ), PGD, (Middlesex University), ECP, Σωματική-Συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, Σχέσεις και Επικοινωνία στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γονέων: Θεωρία και Πράξη, με τον Σπύρο Παπατριανταφύλλου
 • Γιουρούκου Σοφία, BSc.,(Πανεπιστήμιο Αθηνών), ψυχολόγος,ECP, Συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, μετεκπαίδευση στις εξαρτήσεις και στην ψυχική λειτουργία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο 18 Ανω
 • Δουρδούμα Άννα, Ph.D., (S. Freud University, Βιέννη), ΜSc, BSc., ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια
 • Κανατά Τζούλια, ψυχολόγος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ECP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια μέσω τέχνης
 • Καραπαναγιώτης, Στέφανος, Σπουδές Κοινωνιολογίας και Εγκληματολογίας, (Πάντειο Πανεπιστήμιο), ΜΑ, (Middlesex University), ECP, Συνθετικός ψυχοθεραπευτής,
 • Λεκανίδου Μελίνα, MSc, Liverpool University, ECIP, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια
 • Παπαϊωάννου Ιωάννα, BA., (Middlesex University), ECP, ECIP, Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις Βιωματικές Τεχνικές Συμβουλευτικής και Τεχνικές Προσωπικής Ανάπτυξης (SQA), Διαχείριση του Στρες στο χώρο Εργασίας (εισαγωγή στο ΔΑΗ – Chopra/Simon) (επιμέλεια και κεφάλαιο), εκπαιδεύτρια, επόπτρια (COSCA)
 • Παπατριανταφύλλου Σπύρος, Μ.Ed.,BA., (ΕΑΠ), ΜΑ.,(Middlesex University) ECP, εκπαιδευτής, επόπτης, Σχέσεις και Επικοινωνία στην Οικογένεια, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Γονέων: Θεωρία και Πράξη, με την Λένα Γιαννακοπούλου
 • ECIP European Certificate for Integrative Psychotherapy, (European Association for Integrative Psychotherapy)
 • ECP European Certificate for Psychotherapy, (European Association for Psychotherapy)
 • SQA Scottish Qualifications Authority

Δίδακτρα (υπόκεινται σε αλλαγές) r.18.06.2016

1. Όλες οι μακροχρόνιες μεταπτυχιακές ετήσιες εκπαιδεύσεις στη
Συνθετική Ψυχοθεραπεία (ECP)

 • 14 δεκάωρες συναντήσεις από Σεπτέμβριο 2016 έως Ιούνιο 2017: 2200,00 €
 • Περιλαμβάνει τα βασικά βιβλία

Σε όλα τα σεμινάρια παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δυνατότητα άτοκων δόσεων με συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες

Για προεξοφλήσεις των μακροχρόνιων σεμιναρίων έως 15 Ιουλίου 2016 παρέχεται έκπτωση 20%.

Για προεξοφλήσεις των μακροχρόνιων σεμιναρίων έως 19 Αυγούστου 2016 παρέχεται έκπτωση 15%.

Για προεξοφλήσεις των μακροχρόνιων σεμιναρίων έως την έναρξη του προγράμματος παρέχεται έκπτωση 10%.

Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Τηρείται προτεραιότητα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με προκαταβολή 200,00 €

Δεν συμπεριλαμβάνονται:

1. Ατομική ή ομαδική θεραπεία όπου απαιτείται.

2. Ατομική ή ομαδική εποπτεία όπου απαιτείται.

3. Έξοδα εγγραφής στους αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους και έξοδα έγκρισης πτυχιακών εργασιών.

4. Με την εγγραφή του στο Κέντρο ο υποψήφιος αποδέχεται τον κανονισμό του κέντρου ότι δηλαδή δεν παρακολουθεί εκτός άλλο πρόγραμμα (βιωματικό ή θεωρητικό, βραχύβιο ή μακροχρόνιο).
Δείτε στο www.asimakisbooks.gr σχετική βιβλιογραφία

Συνοπτικές Πληροφορίες

Ημ. Έναρξης 28-09-2016 12:00 am
Ημ. Λήξης 29-06-2017 12:00 am
Θέσεις Χωρίς περιορισμό
Cut off date 31-03-2017 12:00 am
Κόστος Συμμετοχής 2,200 €
Φορέας Athens Synthesis Center
Εάν σας άρεσε το θέμα, μοιραστείτε το!

Σεμινάρια Ψυχολογίας

Εγγραφή στο Newsletter

Κάντε εγγραφή στο 15νθημερο Newsletter για ενημέρωση σεμιναρίων, νέων άρθρων, βιβλίων, θέσεων εργασίας κ.α.