2η Κατεύθυνση Τρίτου Έτους Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας- Εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Υπνοθεραπεία

2η Κατεύθυνση Τρίτου Έτους Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας- Εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Υπνοθεραπεία

ghsc


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής αποτελεί μια από τις τρεις κατευθύνσεις πιστοποίησης του τρίτου έτους του προγράμματος εκπαίδευσης στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς ψυχικής υγείας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα τουλάχιστον διετές πρόγραμμα σπουδών στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Τις τελευταίες δεκαετίες ένας μεγάλος αριθμός κλινικών και εργαστηριακών ερευνών, δείχνουν ότι ο συνδυασμός της κλινικής ύπνωσης με την γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, αυξάνει σημαντικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα καθώς επίσης και μειώνει τη διάρκεια της θεραπείας. Κυρίως στη Βρετανία και τις Η.Π.Α.  η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Υπνοθεραπεία είναι αρκετά διαδεδομένη και δημοφιλής, καθώς έχει καθιερωθεί πλέον σαν μία ιδιαίτερα αποτελεσματική βραχεία μέθοδος ψυχοθεραπείας. Είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη σαν ξεχωριστή προσέγγιση από την British Psychological Society (BPS), καθώς και από έγκριτους φορείς πιστοποίησης της κλινικής ύπνωσης όπως, το General Hypnotherapy Standards Council και το National Council of Hypnotherapy. Στη Βρετανία, πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Υπνοθεραπεία, προσφέρεται από έναν αυξανόμενο αριθμό κέντρων εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, πιστοποιημένη, εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Υπνοθεραπεία, προσφέρεται για πρώτη φορά από το Κέντρο μας, σαν μία από τις τρεις κατευθύνσεις εξειδίκευσης / πιστοποίησης, του τριετούς προγράμματος εκπαίδευσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα διδάσκουν γνωσιακοί συμπεριφοριστικοί ψυχολόγοι με εξειδίκευση στη γνωσιακή συμπεριφορική υπνοθεραπεία καθώς και σε άλλες προσεγγίσεις της κλινικής ύπνωσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση της κλινικής ύπνωσης στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και όχι απλά στη συνδυαστική χρήση δύο ξεχωριστών μεθόδων ή τεχνικών. Η πρώτη φάση του προγράμματος αποτελείται αποκλειστικά από εκπαίδευση στις τεχνικές της κλινικής ύπνωσης. Η εκπαίδευση συνεχίζεται με την πρακτική ενσωμάτωση αυτών των τεχνικών στο πλαίσιο της κλασικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικές νοερής απεικόνισης, φαντασιακής έκθεσης και ενσυνειδητότητας (mindfulness). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης εννοιοποίηση περιστατικών και σχεδιασμό θεραπείας.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Εξειδικευμένη Θεωρητική Κατάρτιση και Εποπτευόμενη Κλινική Άσκηση (σύνολο  378 ώρες):

 1. Θεωρία- προβολή παρουσίασης και video (112 ώρες)
 2. Μελέτη βιβλιογραφίας (30 ώρες)
 3. Παρακολούθηση ομαδικής εποπτείας (30 ώρες)
 4. Συγγραφή και παρουσίαση μιας εργασίας 5.000 λέξεων- μελέτη περίπτωσης (50 ώρες)
 5. Διαδικασία αξιολόγησης (16 ώρες)
 6. Ανάληψη δύο περιστατικών (42 ώρες)
 7. Συγγραφή εντύπων αναφοράς περιστατικού (24 ώρες) 
 8. Απομαγνητοφώνηση μιας συνεδρίας και αυτοαξιολόγηση της θεραπευτικής διαδικασίας (50 ώρες)
 9. Ατομική εποπτεία περιστατικών (24 ώρες)

Προϋποθέσεις Αποφοίτησης τρίτου έτους:

 1. 30 ώρες ομαδικής εποπτείας
 2. 112 ώρες εξειδικευμένων διαλέξεων
 3. Συμπλήρωση εντύπων Εποπτείας
 4. Απομαγνητοφώνηση μιας συνεδρίας & αυτό-αξιολόγηση
 5. Ολοκλήρωση Ατομικής Ψυχοθεραπείας Σπουδαστή
 6. Ολοκλήρωση θεραπείας δύο περιστατικών με εποπτεία (συχνότητα 2:1)
 7. Επιτυχής αξιολόγηση

Διδακτέα ύλη
(Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, θεματικές ενότητες καθώς και προϋποθέσεις αποφοίτησης, θα ανακοινωθούν σύντομα)

Ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων:
Παρασκευή - Σαββάτο - Κυριακή
Συναντήσεις ομαδικής εποπτείας: 10 Παρασκευές, ώρες 18.30 – 21.30
Διαλέξεις: 8 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00
Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες (κατά προσέγγιση μια φορά το μήνα)

Οικονομικές υποχρεώσεις σπουδαστών: 
Ιδιώτες: 1900 ευρώ
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ

Πιθανές επιπρόσθετες χρεώσεις:

1. Κόστος ατομικής ψυχοθεραπείας σπουδαστή: Η ατομική θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 ώρες ατομικών συνεδριών. Το κόστος μιας συνεδρίας θεραπείας με κάποιον διδάσκοντα από το Κέντρο ανέρχεται στα 40 ευρώ. Οι σπουδαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν κάποιον διδάσκοντα του Κέντρου για την ατομική τους θεραπεία, καθώς επίσης αν οι σπουδαστές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη θεραπεία τους προ της εγγραφής τους στο Κέντρο, τους αναγνωρίζουμε τη θεραπεία αυτή με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.
2. Κόστος ατομικής εποπτείας σπουδαστή: Η ατομική εποπτεία παρέχεται από τους διδάσκοντες του τμήματος της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Υπνοθεραπείας ή του τμήματος Κλινικής Ύπνωσης του Κέντρου, όπου κάθε συνεδρία εποπτείας κοστίζει 40 ευρώ και πραγματοποιείται ανά δύο συνεδρίες με τον θεραπευόμενο.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Ημ. Έναρξης 02-12-2016 6:30 pm
Θέσεις Χωρίς περιορισμό
Κόστος Συμμετοχής 1,900 €
Φορέας Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Αθήνα)
Εάν σας άρεσε το θέμα, μοιραστείτε το!

Σεμινάρια Ψυχολογίας

Εγγραφή στο Newsletter

15νθημερο Newsletter για να λαμβάνετε στο mail σας τα νέα άρθρα, αλλά και ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια, βιβλία ψυχολογίας, θέσεις εργασίας κ.α.