Σχετικά άρθρα x

 
αυτοβοήθεια,αυτοεκτίμηση

Επιγενετική είναι η μελέτη των αλλαγών που συμβαίνουν στη γονιδιακή έκφραση χωρίς να μεταβάλλεται το γενετικό υλικό (DNA). Δηλαδή, της διαδικασίας με την οποία παράγοντες εξωτερικοί του DNA, επηρεάζουν τη δράση ενός γονίδιου χωρίς να αλλάζει το ίδιο το DNA του γονιδίου.

Τα γονίδια μπορούν να θεωρηθούν ως τα προσχέδια για το σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος και για το πώς αναπτύσσεται. Το σύνολο των γενετικών πληροφοριών του κάθε οργανισμού («χάρτης» του DNA) αποτελεί το λεγόμενο γένωμα ή γονιδίωμα (συνδυασμός των λέξεων γονίδιο και χρωμόσωμα).

Τα γονίδια δεν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το τι κάνουν ή αν είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. Ένα ανθρώπινο κύτταρο ήπατος περιέχει το ίδιο DNA που περιέχει ένα κύτταρο του εγκεφάλου αλλά με κάποιο τρόπο γνωρίζει να κωδικοποιήσει μόνο εκείνες τις πρωτεΐνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ήπατος.

Αυτό διευθετείται από χημικές ενώσεις που προστίθενται σε επιμέρους γονίδια και μπορούν να ρυθμίζουν τη δράση τους. Τέτοιες τροποποιήσεις είναι γνωστές ως επιγενετικές μεταβολές.

Οι επιγενετικές μεταβολές μπορεί να βοηθήσουν στον καθορισμό του εάν τα γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται και μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή πρωτεϊνών σε ορισμένα κύτταρα, εξασφαλίζοντας ότι παράγονται μόνο οι απαραίτητες πρωτεΐνες. Για παράδειγμα, οι πρωτεΐνες που προάγουν την ανάπτυξη των οστών δεν παράγονται στα μυϊκά κύτταρα.

Το επιγονιδίωμα ή επιγένωμα, περιλαμβάνει όλες τις χημικές ενώσεις που έχουν προστεθεί στο σύνολο του DNA ενός ατόμου προκειμένου να ρυθμιστεί η δράση (έκφραση) όλων των γονιδίων μέσα στο γονιδίωμα. Οι χημικές ενώσεις του επιγονιδιώματος δεν αποτελούν μέρος της αλληλουχίας του DNA, αλλά είναι επάνω (επι-) ή προσδεδεμένες στο DNA.

Η επιγονιδίωμα εμπλέκεται στην ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου, στην ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση των ιστών και στην καταστολή των μεταθετών στοιχείων (αλληλουχίες DNA, οι οποίες μπορούν να μετακινηθούν από μία θέση σε άλλη ή από ένα μόριο DNA σε άλλο).

Τα μοτίβα τροποποίησης επιγονιδιωμάτων ποικίλουν μεταξύ των ατόμων, των διαφορετικών ιστών μέσα σε ένα άτομο, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών κυττάρων.

Ένας κοινός τύπος τροποποίησης επιγονιδιώματος ονομάζεται μεθυλίωση. Η μεθυλίωση αφορά την πρόσδεση σε τμήματα του DNA, μικρών μορίων που ονομάζονται μεθυλομάδες, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από ένα άτομο άνθρακα και τρία άτομα υδρογόνου (-CH3). Όταν οι μεθυλομάδες προστίθενται σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το γονίδιο αυτό απενεργοποιείται ή σιγάζει και καμία πρωτεΐνη δεν παράγεται από αυτό.

Η επιγενετική έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει τους μηχανισμούς της γήρανσης, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την προέλευση του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων, της ψυχικής ασθένειας, καθώς και διαφόρων άλλων καταστάσεων.

Για παράδειγμα, τα σφάλματα στην επιγενετική διαδικασία, όπως η τροποποίηση του λάθος γονιδίου ή μη προσθήκη μιας ένωσης σε ένα γονίδιο, μπορεί να οδηγήσουν σε μη φυσιολογική δράση ή αδράνεια του γονιδίου. Ως εκ τούτου τέτοια σφάλματα ενδέχεται να προκαλέσουν γενετικές διαταραχές. Καταστάσεις όπως ο καρκίνος, μεταβολικές διαταραχές και εκφυλιστικές διαταραχές, έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με επιγενετικά σφάλματα.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στο γονιδίωμα και στις χημικές ενώσεις που το τροποποιούν. Ειδικότερα, μελετούν την επίδραση που έχουν οι τροποποιήσεις πάνω στη λειτουργία του γονιδίου, στην παραγωγή πρωτεϊνών και στην ανθρώπινη υγεία.

Με βάση όλ’ αυτά τα δεδομένα, προκύπτει πως ακόμη κι αν έχουμε κληρονομήσει γονίδια από τους βιολογικούς γονείς μας, αυτά μπορεί ή όχι να ενεργοποιηθούν στη δική μας κατασκευή. Όταν ένα γονίδιο ενεργοποιείται, αυτό ονομάζεται «γενετική έκφραση».

Όπως αποδεικνύεται, η γενετική έκφραση μπορεί να επηρεαστεί από τις εμπειρίες μας, τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, ακόμα και από τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

Η έρευνα δείχνει ότι το επιγένωμα μπορεί και αλλάζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Σε αντίθεση με το υποκείμενο γονιδίωμα το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό στατικό μέσα σε έναν άνθρωπο, το επιγονιδίωμα μπορεί να μεταβληθεί δυναμικά από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, την έκθεση σε ρύπους, τη διατροφή μας, την προσωπική συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις, τα βιώματά και την ψυχική μας κατάσταση.

Αλλαγές στο επιγονιδίωμα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη δομή της χρωματίνης (βασικό συστατικό του πυρήνα των κυττάρων και ιδίως των χρωμοσωμάτων) και αλλαγές στη λειτουργία του γονιδιώματος.

Με άλλα λόγια, τα επιγενετικά σημάδια μας μπορούν να επανεγγραφούν, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τις οδηγίες που λαμβάνουν τα γονίδιά μας. Οι πρωτεΐνες στο επιγένωμα λειτουργούν σαν «εργολάβος οικοδομών» που κάνει το έργο της οικοδόμησης του οργανισμού. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις πρωτεΐνες με επιγενετικά σήματα, πεποιθήσεις και αντιλήψεις, επειδή η αντίληψη μας για καθετί, σε κάθε χρονική στιγμή, μπορεί να επηρεάσει τη χημεία του εγκεφάλου μας. Αυτό επηρεάζει τη χημεία του αίματός μας, που στη συνέχεια επηρεάζει τα κύτταρα μας και ελέγχει την έκφραση των γονιδίων μας. Με άλλα λόγια, οι  σκέψεις και αντιλήψεις μας έχουν άμεση και σημαντική επίδραση στα γονίδια και στις πρωτεΐνες τους στα κύτταρα μας.

Η Επιγενετική προάγει την ιδέα ότι τα προβλήματα που προκαλούνται από τα γονίδια της συμπεριφοράς μας μπορούν να διορθωθούν από το μυαλό μας.

Μελέτες πάνω στο φαινόμενο «placebo» (μια εικονική θεραπευτική παρέμβαση π.χ. ένα χάπι ζάχαρης ή ένα αλατούχο διάλυμα, βελτιώνει την κατάσταση του ασθενούς μόνο και μόνο επειδή ο ασθενής αναμένει να λειτουργήσει), αποδεικνύουν ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας είναι πολύ πιο ισχυρά από όσο φανταζόμαστε. Βεβαίως, προκειμένου τα κύτταρα να ανταποκριθούν θετικά, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ερεθίσματα και επαναλαμβανόμενες θετικές εμπειρίες σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Η ψυχοθεραπεία, ο διαλογισμός, η θεραπευτική ύπνωση, ο βελονισμός και άλλες σωματονοητικές προσεγγίσεις, αποδεικνύονταο πολύ αποτελεσματικές προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελειώνοντας, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι τροποποιήσεις του επιγονιδιώματος παραμένουν καθώς τα κύτταρα διαιρούνται και μάλιστα μπορούν να περάσουν στους απογόνους ενός οργανισμού μέσω διαγενεαλογικής επιγενετικής κληρονομικότητας. Με απλά λόγια, οποιεσδήποτε θετικές αλλαγές επιτευχθούν μπορεί να κληρονομηθούν από γενιά σε γενιά. Στο χέρι μας είναι να τις δημιουργήσουμε!

Συγγραφή Άρθρου

Παναγιώτα Κυπραίου - Ψυχοθεραπευτής

Παναγιώτα Κυπραίου: έχει επιβεβαιωθεί από το E-Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το E-Psychology”, σημαίνει ότι το E-Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
  • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Ψυχοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Σχολών Γονέων.
Κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP), Μέλος της British Psychological Society και της European Association for Body Psychotherapy.

Εάν βρήκατε το άρθρο χρήσιμο, μοιραστείτε το!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Σχετικά άρθρα
Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική
Η θετική επίδραση της ψυχοθεραπείας αλλάζει τη γονιδιακή έκφραση
  • Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2016
  • Από: Παναγιώτα Κυπραίου

Έρευνες δείχνουν ότι οι εμπειρίες της ζωής μας, οι πεποιθήσεις και η ιστορία μας αλλάζουν δυναμικά τη γονιδιακή έκφραση στον οργανισμό μας, επηρεάζοντας την υγεία μας. Τώρα, πλέον, οι...

Διαταραχές πρόσληψης τροφής
Αδηφαγική διαταραχή: Tι είναι, πώς θεραπεύεται;
  • Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2016
  • Από: Ελίνα Τσιούλη

Η Αδηφαγική Διαταραχή είναι μια σοβαρή ψυχική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από επεισόδια υπερφαγίας. Ένα άτομο με Α.Δ δε θα χρησιμοποιήσει αντισταθμιστικές συμπεριφορές, όπως πρόκληση εμέτου ή υπερβολική άσκηση...

Παιδί και έφηβος, οικογένεια
Φέρνοντας στον κόσμο τα παιδιά του αύριο
  • Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2015
  • Από: Νίκη Λιώτη

Ακούμε συχνά ότι τα πρώτα 3 χρόνια στη ζωή ενός παιδιού είναι τα πιο σημαντικά. Έτσι, τα πρώτα 3 χρόνια με τα παιδιά μας, κάνουμε τις σωστές δραστηριότητες, αγοράζουμε τα σωστά...

Περισσότερα άρθρα του ειδικού συνεργάτη

Δείτε την κατάθλιψη με άλλο μάτι: Ως προστασία από κάτι πολύ επώδυνο!
κατάθλιψη

Όταν ενεργοποιείται το καταθλιπτικό μοτίβο σας, πιθανότατα αισθάνεστε απελπισία και χαμηλή ενέργεια. Η φυσικές σας αντοχές, η ζωντάνια και η ενέργειά σας είναι σε ύφεση. Σας είναι δύσκολο να κάνετε ακόμη και τις βασικές καθημερινές δουλειές στο σπίτι.

Θέματα υπερφαγίας ή βουλιμίας: Πως αποκαθίστανται;
βουλιμία

Εάν έχετε κάποιο θέμα υπερφαγίας ή βουλιμίας, πιθανά όταν τρώτε να μην μπορείτε πραγματικά να καταλάβετε πότε έχετε χορτάσει. Συνεχίζετε να αισθάνεστε ότι πεινάτε αλλά όταν φάτε περισσότερο, νιώθετε σκασμένοι. Επιπλέον, συχνά «πέφτετε με τα μούτρα» σε ορισμένες τροφές «παρηγοριάς» και δυσκολεύεστε να σταματήσετε. Αυτό είναι ένα μέρος του εαυτού σας που ενδίδει ή παραδίνεται στην απόλαυση του φαγητού.

Δεν φταίω εγώ... Εσύ φταις!
καυγάς ζευγάρι

Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτά τα λόγια, «Δεν είναι δικό μου λάθος, δεν φταίω εγώ. Μην κατηγορείς εμένα»; Όταν έχουμε δυσκολία στις σχέσεις μας, έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι είμαστε αθώοι και ρίχνουμε το φταίξιμο στο σύντροφό μας.

Η θετική επίδραση της ψυχοθεραπείας αλλάζει τη γονιδιακή έκφραση
ψυχοθεραπεία

Έρευνες δείχνουν ότι οι εμπειρίες της ζωής μας, οι πεποιθήσεις και η ιστορία μας αλλάζουν δυναμικά τη γονιδιακή έκφραση στον οργανισμό μας, επηρεάζοντας την υγεία μας. Τώρα, πλέον, οι ερευνητές έχουν δείξει ότι βοηθώντας τους θεραπευόμενους να «ξαναγράψουν» την ιστορία της ζωής και τις πεποιθήσεις τους, μέσω της ψυχοθεραπείας, προκαλούνται επιγενετικές αλλαγές, που σχετίζονται με την κλινική βελτίωση. Η συμπονετική φροντίδα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στην έκβαση της θεραπείας.

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή και στη θεραπεία;

Όλοι έχουμε εικόνες για τον κόσμο μέσα από τις οποίες φιλτράρουμε και αναδιαμορφώνουμε αυτό που συμβαίνει έξω (εξωτερική πραγματικότητα) στη δική μας προσωπική εκδοχή της πραγματικότητας.
Αυτά τα «φίλτρα» μέσα από τα οποία αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, επηρεάζονται βέβαια από τα τρέχοντα εξωτερικά γεγονότα. Ωστόσο, για ένα διάστημα, τα «φίλτρα» λειτουργούν για να απορρίψουν εκάστοτε νέες ή αναδυόμενες αλλαγές στην αντίληψή μας ή στο περιβάλλον.

Εγγραφή στο Newsletter

Κάντε εγγραφή στο 15νθημερο Newsletter για ενημέρωση σεμιναρίων, νέων άρθρων, βιβλίων, θέσεων εργασίας κ.α.