Λάρισα

Απόφοιτη Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Κλινική Ψυχολογία από το παν/μιο Κρήτης.
Ειδίκευση στη συστημική προσέγγιση ψυχοθεραπείας.
2413 019050

Ρούζβελτ 6, Λαρισα