Αττική

Περιλαμβάνει καταχωρήσεις κέντρων απεξάρτησης για τις περιοχές: Αθήνα, Πειραιά, Αττικά νησιά, υπόλοιπο νομού Αττικής.