ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με επιστημονική υπεύθυνο την κ. Ν. Βαβάτση-Χριστάκη καθηγήτρια Ιατρικής, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, προτίθεται να απασχολήσει για συγκεκριμένο διάστημα από 10/2/2011 έως 30/6/2011 και με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία 6/μηνα (μέχρι τη λήξη του έργου) και με σύμβαση έργου ένα /μία (1) Ψυχολόγο απόφοιτο ΑΕΙ με πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ψυχολογίας από Ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
Άδεια Άσκησης Ψυχολόγου
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία ή Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική και Σχολική Ψυχολογία από Ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (περιβάλλον Windows, προγράμματα: Word, Excel, Power point, Internet, Access)
3ετής επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή συμβουλευτική απασχόλησης

Επιθυμητά προσόντα
Επαγγελματική εμπειρία σε Γραφείο Διασύνδεσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα με αναπηρία
Καλή γνώση χειρισμού στατιστικού προγράμματος SPSS
Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην έχουν υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει (και ταχυδρομικώς) μέσα σε ένα 15ήμερο από την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια», στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Διασύνδεσης
1ος όροφος ?Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά
στο 2310- 995315 κ. Ε. Κυριακίδου.

Εάν βρήκατε το άρθρο χρήσιμο, μοιραστείτε το!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου, χωρίς τη γραπτή άδεια του Τμήματος Σύνταξης του E-Psychology.gr. Εάν επιθυμείτε να αναδημοσιεύετε άρθρα, επικοινωνήστε μαζί μας στο editorial @ e-psychology.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Είστε ειδικός Ψυχικής Υγείας;

Εμπιστευθείτε στο E-Psychology, τη διαδικτυακή σας παρουσία και προβολή! Δείτε αναλυτικά

Εγγραφή στο Newsletter

Κάντε εγγραφή στο 15νθημερο Newsletter για ενημέρωση σεμιναρίων, νέων άρθρων, βιβλίων, θέσεων εργασίας κ.α.